หน้าแรก

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศการให้บริการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 รอบ สำนักวิทยบริการฯขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

โพสต์โดย สำนักวิทยบริการฯ ราชมงคลกรุงเทพ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017

อัตลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์: 0-2287-9600 ต่อ 7034, 7042

เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดเทอม
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.30
เสาร์ 09.00 - 15.00
ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดเทอม
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราได้ที่