กำหนดการทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

กำหนดการทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล(IC3 Digital Literacy Certificate) นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา วันที่ 5 กันยายน – 16 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ

– เวลาในการสอบวันละ 2 รอบ (รอบเช้า 10.00-12.00 น. , รอบบ่าย  14.00-16.00 น.)

– รายละเอียดวัน-เวลา ในการสอบทางคณะ/สาขา จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ

– หรือสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6R คุณปานใจ(พี่เกด) โทร. 7034

270 total views, 0 views today