เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 10 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรม KM บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 31-1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการการอบรม KM บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Read more...
 
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้ E-mail สำหรับผู้สูงอายุ

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้ E-mail สำหรับผู้สูงอายุ

Read more...
 
โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)

Read more...
 
ประกาศอบรมการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2555

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556ณ ห้องประชุม 401R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อการส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัย**สามารถลงทะเบียนฟังบรรยายได้ที่ คุณสุกานดา เจริญวันชัยกุล โทรศัพท์ 7013,7042,7043 และ 0819039941 (สมัครด้วยตนเอง) ณ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4-6

 

Read more...
 
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการลดการใช้พลังงาน

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการลดการใช้พลังงาน โดยทางกองกลาง ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานติดตาม ดูแลให้เกิดการประหยัดอย่างจริงจังและแจ้งผลการดำเนินการกลับยัง กองกลาง โดยมีมาตรการ ดังนี้

Read more...
 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน18-19 ธันวาคม 2555

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Written by Admin   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2555 ณ โรงแรมฟอรั่ม พาร์ค

Read more...
 
โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning แบบ Multimedia

 

  โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning แบบ Multimedia เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more...
 
ผลการแข่งขัน โครงการตอบปัญหาชิงรางวัลผ่านเว็บไซต์
Written by Admin   

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)ได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขัน ตามโครงการตอบปัญหาชิงรางวัลผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้ได้รับรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

 

Read more...
 
แข่งขัน ตอบปัญหาเกียวกับฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน โครงการตอบปัญหาชิงรางวัลผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 สิงหาคม 2555 

รายละเอียด ดังนี้
Read more...
 
งานสัปดาห์วิชาการ “ขุมทรัพย์แห่งความคิด นำชิวิตสู่การเรียนรู้ ”
 

 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้มีการจัดโครงการงานสัปดาห์วิชาการ “ขุมทรัพย์แห่งความคิด นำชีวิตส่การเรียนรู้ ” ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3

Read more...
 
ทีมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dltv) รับมอบโล่เกียรติคุณ

 

  คณะวิทยากรผู้สอนและหน่วยงานฝ่ายผลิต รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dltv) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับมอบโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 6 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus