เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 25 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจำนวน 6 ท่าน มี รศ.กอบกุล ปราบประชา ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพจาก มทร.ธัญบุรีเป็นประธาน ผลการประเมินอยูใน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.84)

dsc_1027
dsc_1027
dsc_1078
dscn0378
dscn0387
ms3
 
การใช้ ENDNOTE เพื่อรวบรวมบรรณานุกรม

ภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้ ENDNOTE เพื่อรวบรวมบรรณานุกรม” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553

Read more...
 
ภาพการจัดโครงการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"

ภาพการจัดโครงการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2553 และ 30,31 มีนาคม -1 เมษายน 2553

Read more...
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Blog เพื่อนำเสนอสารสนเทศ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Blog เพื่อนำเสนอสารสนเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม 2553

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 8 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus