การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 23 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 29 January 2016 17:05

>ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล (กิจกรรมที่1) ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการระหว่างวันที่ 14-15, 21-24 ธันวาคม 2558 และ 12-15,18-19 มกราคม 2559 มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 คน

>ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ (กิจกรรมที่ 2) ณ บริษัท ERT Enterprise Resources Training จำกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการระหว่างวันที่ 11-15, 18-22 มกราคม 2559 มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน

กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตร 1. Microsoft Office Word 2. Microsoft Office Excel 3. Microsoft Office PowerPoint 4. Internet and Computing Core Certification (IC3)

กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตร 1.Oracle Database 12c 2.Oracle Database 11g

ภาพกิจกรรมที่ 1 : MOS

ภาพกิจกรรมที่ 1 : IC3

ภาพกิจกรรมที่ 2 : Oracle Database


Last Updated on Monday, 01 February 2016 15:42