การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 21 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อด้วยซอฟต์แวร์กราฟิกประเภทงานตกแต่งภาพดิจิตอล PDF Print E-mail
Written by Admin   
Tuesday, 01 March 2016 09:50
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อด้วยซอฟแวร์กราฟิกประเภทงานตกแต่งภาพดิจิตอล ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟแวร์กราฟิก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

 

ภาพกิจกรรม

ตัวอย่างผลงาน Workshop 1-2


Last Updated on Wednesday, 02 March 2016 09:17