การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 14 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในสถานการณ์วิกฤต PDF Print E-mail
Written by Admin   
Wednesday, 22 June 2016 12:20
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในสถานการณ์วิกฤต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 401 R เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 38 คน

 

Last Updated on Friday, 01 July 2016 15:09