การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 24 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไวต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส PDF Print E-mail
Written by Admin   
Tuesday, 12 July 2016 15:42
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไวต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส หัวข้อ "การใช้เวิร์ดเพรสส์ในการออกแบบเว็บไซต์" ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ผูเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน

 

Last Updated on Tuesday, 12 July 2016 16:36