การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 24 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ฝึกสอน(Train the Trainer) ตามมาตรฐาน ICDL PDF Print E-mail
Written by Admin   
Monday, 01 August 2016 16:59

ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบมาตรฐาน ICDL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Accredited Test Centre) จาก Dr. Hugn O' Connell (ICDL Accreditation Partner, Thailand) พร้อมกันนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการอบรม Train the Trainer ตามมาตรฐาน ICDL ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๓ และมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน ๓๐ คน

 

Last Updated on Friday, 31 March 2017 14:49