การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 14 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล PDF Print E-mail
Written by Admin   
Monday, 29 January 2018 10:17
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและทดสอบ IT Certificate ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

 

-สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://certificate.rmutk.ac.th

-ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 กุมภาพันธ์ - 14 กันยายน 2561

-ติดต่อสอบถาม คุณปานใจ ผิรังคะเปาระ (คุณเกด) โทรศัพท์ 02 2879600 ต่อ 7034  สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 R

Last Updated on Monday, 29 January 2018 11:34