การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 17 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต e-Book ด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส PDF Print E-mail
Written by Admin   
Monday, 12 March 2018 09:34
ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต e-Book ด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ คุณบุญเกียรติ เจตจำนงนุข จากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

 

Last Updated on Tuesday, 17 April 2018 09:14