การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 15 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF Print E-mail
Written by Admin   
Wednesday, 11 April 2018 14:03
เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง และศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 34 คนเข้าร่วมโครงการ

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

>> สำนักหอสมุด


>> สำนักคอมพิวเตอร์Last Updated on Thursday, 10 May 2018 11:04