การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 12 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

เวลาให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เปิดให้บริการห้องสมุด และเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


ช่วงเปิดเทอม

วันจันทร์-วันศุกร์


เวลา


8.00 น. - 19.30 น.


วันเสาร์


เวลา


9.00 น. - 15.00 น.
ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ช่วงปิดเทอม

วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา
8.30 น. - 16.30 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์