การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 21 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ดาวน์โหลด
 

Most downloaded files

แบบฟอร์มขอมี e-mail พร้อมบันทึกข้อความผ่านคณบดี (ดาวน์โหลด/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แบบฟอร์มขอมีเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แบบขอเสนอซื้อหนังสือ/สื่อ เข้าห้องสมุด (ดาวน์โหลด/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แบบขอรับบริการ งานเทคโนโลยีการศึกษา (ดาวน์โหลด/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แบบฟอร์มขอรับบริการค้นหาหนังสือ/สื่อของอาจารย์ (ดาวน์โหลด/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Powered by Phoca Download