เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 18 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2295
2   Link   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2107
3   Link   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2687
4   Link   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
2221
5   Link   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2166
6   Link   มหาวิทยาลัยทักษิณ
2100
7   Link   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2238
8   Link   มหาวิทยาลัยนเรศวร
2486
9   Link   มหาวิทยาลัยบูรพา
2157
10   Link   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2278
11   Link   มหาวิทยาลัยมหิดล
2273
12   Link   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1877
13   Link   มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
1985
14   Link   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2562
15   Link   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
2614
16   Link   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2636
17   Link   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
2785
18   Link   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3309
19   Link   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2062
20   Link   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2574
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2