การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 16 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5943
2   Link   ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8190
3   Link   ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
4797
4   Link   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
4811
5   Link   ฐานข้อมูลด้านเอกสารงานวิจัย
8841
6   Link   ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
3849
7   Link   งานวิจัยด้านอาหารสัตว์
3445
8   Link   ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3398
9   Link   คลังข้อมูลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4066
10   Link   ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3889
11   Link   ฐานข้อมูลสมุนไพรคณะการแพทย์แผนตะวันออก
3180