เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 41 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4545
2   Link   ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6073
3   Link   ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
3788
4   Link   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3855
5   Link   ฐานข้อมูลด้านเอกสารงานวิจัย
6854
6   Link   ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
3220
7   Link   งานวิจัยด้านอาหารสัตว์
3042
8   Link   ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2972
9   Link   คลังข้อมูลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3382
10   Link   ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3430
11   Link   ฐานข้อมูลสมุนไพรคณะการแพทย์แผนตะวันออก
2861