การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 24 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 01 July 2016 11:30
เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนสมัยใหม่ สามารถไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน

 

Last Updated on Friday, 01 July 2016 14:18